Berlin: Protest przeciw wyzyskowi w gospodarstwie "Teltower Rübchen"

Prawie pół roku trwa już konflikt pracowniczy pomiędzy niemiecką organizacją anarcho-syndykalistyczną FAU, a gospodarstwem ekologicznym „Teltower Rübchen”. Sprawa dotyczy nie wypłacania właściwego wynagrodzenia pracownikom zatrudnianym na okres przyuczenia, wbrew obowiązującym w Niemczech przepisom, oraz nie przestrzegania przez pracodawcę zasad BHP.

W związku z tym, że pracodawca nie był skłonny uznać postulatów pracownicy zrzeszonej w FAU, organizacja przystąpiła do kampanii nacisku, m.in. do pikietowania stanowisk handlowych gospodarstwa, oraz nacisku na odbiorców produktów ekologicznych (restauracje, hotele, itp.). W dniu 28 listopada FAU pikietowało na targowisku na Karl-August-Platz w dzielnicy Charlottenburg w Berlinie.

Wielu z odbiorców warzyw ekologicznych zależy na tym, by ich marka była kojarzona z etycznym postępowaniem i wystosowało protest do „Teltower Rübchen”. Do ciekawostek można zaliczyć to, że szef gospodarstwa, Axel Szilleweit, jest członkiem Partii Zielonych, która w swoich postulatach programowych ma również stosowanie minimalnej pensji (pensja wypłacana przez Axela jest niższa, niż by wynikało z programu jego partii).

Idioma: 

Seccion: 

Tipo de contenido: