KRAS-IAA: INGEN KRIG!

Erklæring fra Seksjonen til Internasjonale Arbeider -Assosiasjon (IAA) i den russiske regionen

Krigen har begynt.

Det folk var redde for, det de advarte om, det de ikke ønsket å tro på, men det som var uunngåelig – skjedde. De regjerende elitene i Russland og Ukraina, oppildnet og provosert av verdenskapitalen, maktbegjærlige og oppblåste av milliarder stjålet fra det arbeidende folket, har havnet i en dødelig kamp. Deres tørst etter profitt og herredømme blir nå betalt med blodet til vanlige mennesker – akkurat som oss.

Det første skuddet ble avfyrt av den sterkere, rovdyraktige og arrogante av bandittene – Kreml. Men, som det alltid skjer i imperialistiske konflikter, bak den umiddelbare årsaken ligger en hel floke av motbydelig og stinkende grunner: Dette er den internasjonale kampen for gassmarkeder, og ønsket fra myndighetene i alle land om å avlede befolkningens oppmerksomhet fra tyranniet til "sanitære"* diktaturer, og kampen til de herskende klassene i landene i det tidligere Sovjetunionen for deling og omfordeling av det "post-sovjetiske rommet", og større og globale motsetninger. Og kampen for verdensherredømme mellom NATO, ledet av USA og Kina, utfordrer det gamle hegemoniet og fester sin «lillebror» i Kreml til sin vogn. I dag gir disse motsetningene opphav til lokale kriger. I morgen truer de med å starte en Imperialistisk Tredje Verdens Krig.

Uansett hvilken "humanistisk", nasjonalistisk, militaristisk, historisk eller annen retorikk som rettferdiggjør den nåværende konflikten, så er det kun interessene til de som har politisk, økonomisk og militær makt som ligger bak. For oss, arbeidsfolk, pensjonister, studenter, bringer det bare lidelse, blod og død. Bombing av fredelige byer, beskytning, drap av mennesker har ingen rettferdiggjørelse.

Vi krever et umiddelbart opphør av fiendtlighetene og tilbaketrekking av alle tropper til grensene og linjene som eksisterte før krigen startet.

Vi oppfordrer de utsendte soldatene til å ikke skyte på hverandre, og enda mer oppfordrer vi de til ikke å åpne ild mot sivilbefolkningen.

Vi oppfordrer dem til å nekte å utføre de kriminelle ordrene til sine befal.

STOPP DENNE KRIGEN!

BAJONETTENE TIL BAKKEN!

Vi oppfordrer folk bak fronten på begge sider, det arbeidende folket i Russland og Ukraina, om ikke å støtte denne krigen, ikke å hjelpe den - tvert imot, å motarbeide den av all kraft!

Ikke gå i krig!

Ikke en eneste rubel, ikke en eneste hryvnia fra lommene våre for krigen!

Gå til streik mot denne krigen hvis du kan!

En dag – når folket har nok styrke – vil det arbeidende folket i Russland og Ukraina stille til ansvar alle overmodige politikere og oligarker som setter oss mot hverandre.

Vi sier: INGEN KRIG MELLOM ARBEIDSFOLK I RUSSLAND OG UKRAINA!

INGEN FRED MELLOM KLASSENE!

FRED TIL HUS - KRIG TIL PALASSER! **

Seksjonen til Internasjonale Arbeider -Assosiasjon (IAA) i den russiske regionen

Idioma: 

Seccion: 

Tipo de contenido: