Međunarodna nedelja protiv neisplaćenih zarada (10.-16. oktobar 2022.)

Da li ti šef duguje pare? Da li želiš da učestvuješ u akcijama za poboljšanje uslova rada i mimo jedne nedelje godišnje i nevezano isključivo za pitanje neisplaćenih zarada? Onda nam se javi. Međunarodnu nedelju protiv neisplaćenih zarada pokrenulo je 2019. Međunarodno udruženje radnika i radnica (MUR), da skrene pažnju na fenomen neisplaćenih zarada i mogućnosti borbe protiv ovog fenomena anarhosindikalističkim metodama. Od 10. do 16. oktobra skretaćemo pažnju na ovaj problem na različite načine.

ŠTA MI RADIMO

Neisplaćivanja zarade široko je rasprostranjena pojava uprkos činjenici da se u mnogim zemljama smatra zakonskim prekršajem. Kao sindikati, mi dokazujemo u praksi da se zajedno možemo izboriti sa ovim problemom, čak i na radnim mestima sa dubioznim/sumnjivim ugovorima ili bez ugovora.

Kada stuzpimo u akciju da naplatimo neisplaćene zarade, pokazujemo gazdama da se problemima koje oni prouzrokuju viđe ne bave samo pojedinci, već grupe ljudi koje znaju šta rade i odlučne su da ne odustanu. Jasno dajemo do znanja da se niko neće izvući sa neisplaćivanjem zarada tako lako – bio to novac za probni rad, bonus za prekovremeno ili mesečna zarada.

Možemo da uspemo. Čak i više kada se samoorganizujemo, kada se ne oslanjamo na sudove već na svoje sopstvene sposobnosti, kada se se aktivno uključimo u borbu za plate koje nam duguju. Jer zahvaljujući sopstvenom zalaganju zaista možemo promeniti uslove u kojima živimo. Ukoliko delujemo kroz sindikate, veće su šanse ne samo da nam isplate zarade, već i da ćemo poboljšati sveukupnu situaciju na našim radnim mestima, u zajednicama i društvu generalno.

KAKO UČESTVOVATI U NEDELJI PROTIV NEISPLAĆENIH ZARADA

U toku nedelje skrećemo pažnju na neisplaćivanje zarada, oganizujemo proteste ispred firmi koje ne isplaćuju plate ili sa kojima smo trenutno u sukobu, i diskutujemo o načinima da se međusobno pomažemo u praksi.
• Ako ti šef duguje zarade i hoćeš da uradiš nešto povodom toga, kontaktiraj nas.
• Podeli iskustvo svoje uspešne borbe za isplatu zarada.
• Deli naše promotivne materijale o temi (nalepnice ili postere) po svom kraju.
• Deli postove o temi na društvenim mrežama.
• Priključi se aktivnostima usmerenim ka poboljšanju uslova rada, ne samo tokom ove nedelje i ne isključivo vezanim za problem neisplaćenih zarada.
Za bolji uvid, preporučujemo sledeći članak o tome kakva je bila Nedelja prošle godine: International Week Against Unpaid Wages (11th - 17th October 2021).

OVO JE VIŠE OD TOGA – ANARHOSINDIKALNI PRISTUP
Dok se za neisplaćene zarade može izboriti, kapitalizam će uvek raditi gazdama na ruku da na nama primene nove trikove i oprobane stare, ne bi li napravili veći profit ili pokrili svoje gubitke.

Rastuće cene i inflacija širom sveta pogoršava naše uslove života još više. Nalazimo se u situaciji u kojoj neisplaćene zarade imaju razornije posledice po nas i ljude zavisne od nas.

Ova sitacija otvara prostor za pitanja o šitem kontekstu, recimo o potrebi da se borimo za veće plate. Ali kada posmatramo kako ljudi oko nas žive i koliko se ugnjetavanje desava oko nas (da ne pominjemo uništavanje planete i klimatsku krizu), mislimo da ima smisla razmišljati o sasvim drugačijem društvenom poretku.

Sindikati članovi MUR ne teže samo poboljšanju uslova života radništva borbom za veće zarade, bolje radne uslove ili neisplaćene zarade. Mi želimo svet u kome su ljudske potrebe najvažije. Svet bez kapitalizma i njegove proizvodnje profita, koja nas je dovela do ivice ekološke katastrofe. Svet bez hijerarhija u svim sferama društvenog života, koje nas veštački dele i plodno su tlo za nejednakost i ugnjetavnje. Svet bez države kao spasioca kapitalizma i posednika moći nad društvom. Ne želimo da ijedna od ovih pojava živi srećno i razvija se u našem društvu.

Zatp se povezujemo sa radnicima i radnicama u regijama širom sveta. Organizujemo se na način da izbegnemo hijerarhijske odnose među sobom i da damo svakoj osobi reč. Delimo svoja iskustva i gradimo kulturu međusobne podrške.

Ako ti se dopada naš pristup, kontaktiraj nas.

Za više informacija o MUR, poseti
www.iwa-ait.org

Saopštenje je napisala anarhosindikalistička sekcija MUR-a iz Slovačke - Priama Akcija

Idioma: 

Tipo de contenido: