Warszawa: Akcja informacyjna ZSP w sprawie warunków pracowniczych w Fundacji im. Heinricha Bölla

8 czerwca pod Zachętą, podczas konferencji, nad którą patronat objęła m.in. Fundacja Heinricha Bölla, odbyła się akcja solidarnościowa zorganizowana przez Związek Syndykalistów Polski. ZSP pragnęło w ten sposób zwrócić uwagę na konflikt pracowniczy w Fundacji Heinricha Bölla, w który zaangażowani są nasi koledzy i koleżanki ze Związku Wolnych Pracowników i Pracownic (FAU) w Niemczech.

Fundacja korzysta z usług zewnętrznych firm, aby uniknąć bezpośredniego zatrudniania dużej części pracowników. To oznacza, że ta część pracowników pracuje na o wiele gorszych warunkach niż powinna. Fundacja nie zapewnia tym pracownikom stałej liczby godzin pracy, co oznacza, że czasami jest ich za mało by otrzymać godną pensję. Ponadto, nie są oni opłacani według stawek minimalnych obowiązujących w branży i są zmuszeni do pracy we wczesnych godzinach porannych, lub późnych wieczornych, lub w czasie weekendu, bez żadnych dodatkowych opłat. Związek FAU domaga się bezpośredniego zatrudnienia pracowników pracujących dla Fundacji bezpośrednio przez Fundację, oraz stosowania wobec nich wszystkich ustaleń porozumień zbiorowych obowiązujących w branży.

Popierając żądania związkowców pracujących dla Fundacji, aktywiści ZSP rozdali uczestnikom konferencji numer Akcji Bezpośredniej zawierający opis problemów pracowników Fundacji Heinricha Bölla.

Aktywiści rozmawiali również z przedstawicielką polskiego biura Fundacji, tłumacząc powody akcji. Nie wyraziła ona wiary, że istnieje konflikt pracowniczy w niemieckiej centrali Fundacji Heinricha Bölla, gdzie jednak wytoczony został przeciw pracodawcy pozew do sądu pracy. Informacje na temat warunków pracy w Fundacji wywołały też spore zainteresowanie uczestników konferencji.

Idioma: 

Seccion: 

Tipo de contenido: