Warszawa: Demonstracja w obronie edukacji

W dniu 3 czerwca, członkowie i członkinie Związku Pracowników Edukacji ZSP wzięły udział w demonstracji w obronie edukacji publicznej, przeciw cięciom w warszawskiej oświacie. Swoim udziałem, chcieliśmy wyrazić nie tylko swój sprzeciw wobec cięć, ale szczególnie wobec pogarszającej się sytuacji pracowników edukacji.

W całej Polsce, setki nauczycieli tracą pracę, zamykane są szkoły, różnym kategoriom pracowników edukacji narzuca się coraz więcej godzin pracy, rośnie poziom prekaryzacji w branży.

Apelujemy do innych pracowników edukacji, oraz osób zainteresowanych eskalacją protestów. Jest to niezwykle potrzebne w świetle sytuacji, gdzie tysiące nauczycieli niedługo wyląduje na bruku, przy zupełnym milczeniu związków zawodowych głównego nurtu. Jesteśmy nastawieni krytycznie wobec roli pełnionej przez te związki i ich zupełnego braku reakcji na wydarzenia. Popieramy tych nielicznych nauczycieli, którzy wzięli udział w proteście, pomimo biernej postawy związków. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że ogromne i wpływowe związki, takie jak OPZZ (który zrzesza ZNP i Konfederację Pracy) prawie nie mobilizowały na protest, a jedyne kilku ich członków było obecnych. Natomiast więcej widać osób ze związków oddolnych lub alternatywnych, co mówi nieco o tym, kto jest naprawdę zainteresowany obroną edukacji i praw pracowniczych, a kto jest zainteresowany obroną swoich posad i status quo.

Idioma: 

Seccion: 

Tipo de contenido: