Participatívna spoločnosť alebo libertínsky komunizmus? - nová publikácia NBZ

Imagen de pa

Brožúra zachytáva výnimočnú debatu o spoločnosti bez kapitalizmu a stratégii, ako k nej dospieť. Dve odlišné predstavy prezentujú člen kolektívu spravujúceho webstránku libcom.org a člen skupiny Project for a Participatory Society (PPS). Text pôvodne uverejnený na portáli libcom.org obsahuje okrem samotného prekladu aj vysvetlenie kľúčových pojmov, ktoré uľahčia čítanie.
Zdroj: http://www.priamaakcia.sk/Participativna-spolocnost-alebo-libertinsky-komunizmus---nova-publikacia-NBZ.html

Documento: 

Tipo de contenido: 

Idioma: 

Section: