CNT wzywa do strajku generalnego w dniu 14 listopada, przeciw reformom prawa pracy, przeciwko cięciom socjalnym i obrabowywaniu

Od początku kryzysu, CNT broniło strajku generalnego, jako najlepszej broni klasy pracującej przeciwko atakom ze strony banków i szefów.

Odrzucamy proces negocjacyjny w którym związki zawodowe wezwały rząd do spowolnienia reform prawa pracy po strajku generalnym z 29 marca. W ten sam sposób odrzuciliśmy tzw. „szczyt społeczny”, który wzywał do usunięcia najbardziej rażących nadużyć rządu PP, jednak zachowując podstawy systemu politycznego, który doprowadził do sytuacji, w której się znajdujemy. Odrzucamy też sposób, w jaki próbuje się opóźnić i zepchnąć na niewłaściwy tor reakcje społeczeństwa, za pomocą bezużytecznych propozycji, takich jak wniosek o referendum.

Trudna sytuacja społeczna w której się znajdujemy wymaga mocnej odpowiedzi. Odpowiedzi, która nie poprzestanie na jednorazowym działaniu, ale będzie długoterminowa. Musimy być gotowi zerwać więzy z politycznym i ekonomicznym systemem, który stanowi źródło problemu.

Po wahaniach, które trwały miesiącami, CCOO i UGT wezwały w końcu do strajku generalnego w dniu 14 listopada. Zostały do tego zmuszone z jednej strony przez rosnące niepokoje społeczne i mobilizacje uliczne, a z drugiej strony przez nasilające się antypracownicze działania rządu, realizowane w interesie elit finansowych i pracodawców. Rząd nie ma nawet zamiaru zostawić okruchów, które pozwalają instytucjonalnym związkom zawodowym usprawiedliwić swoje istnienie.

CNT zgodziło się na udział w strajku generalnym w dniu 14 listopada, jednak weźmiemy udział na naszych własnych zasadach, z naszymi własnymi żądaniami. Uznajemy ten strajk za konieczny, ale nie wystarczający. Musimy wykroczyć poza sterylny i frustrujący scenariusz serwowany nam przez instytucjonalne związki zawodowe, do których ludzie się przyzwyczaili.

Stoi przed nami wyzwanie, by ten strajk wzmocnił wolę walki i samoorganizacji w coraz szerszych warstwach klasy pracującej, umożliwiając rozszerzanie globalnej walki w najróżniejszych branżach.

Wzywamy do strajku w dniu 14 listopada z nadzieją, że stanie się on zaczynem trwałego ruchu. Jesteśmy przekonaniu, że by dokonać konfrontacji z elitami, z europejskimi instytucjami finansowymi i marionetkowymi rządami, konieczne jest promowanie jedności klasowej ponad sztucznymi granicami narodowymi. Dobrym początkiem jest strajk taki jak ten z 14 listopada, jednak pamiętajmy, że obecny sposób prowadzenia strajków jest niewystarczający, by doprowadzić do zmiany polityki.

Wyzwanie, które stoi przed nami polega na tym, by wyjść poza 24-godzinne strajki, które funkcjonują w izolacji od siebie, sprawić by nie ograniczały się do tradycyjnych branż, by znaleźć sposób zatrzymania całego procesu konsumpcji i produkcji i by zmobilizować całą klasę pracującą, która jest tak podzielona i doprowadzona do tak skrajnego ubóstwa. Spowodowanie jak największych strat interesom ekonomicznym elity gospodarczej i finansowej jest głównym celem strajku generalnego.

Wzywamy związki zawodowe i antykapitalistyczne ruchy społeczne do gremialnego przyłączenia się do strajku w dniu 14 listopada. Wyjdźcie na ulice.

Udział w strajku generalnym stał się czymś więcej niż tylko hasłem: naszym celem jest, by strajk stał się realnym narzędziem walki. W dniu 14 listopada będziemy o krok bliżej od tego celu. Musimy do tego dążyć ze wszystkich sił, gdyż tak wiele od tego zależy.

Za: www.cnt.es

Language: 

Section: 

Content type: