Dobré správy pre FAU (MAP Nemecko) v spore s nadáciou Heinricha Bölla

pa's picture

Pracovníci nadácie Heinrich Böll Stiftung (HBS) sa postavili proti zamestnávaniu cez pracovné agentúry a zväz FAU rozbehol protestnú kampaň, do ktorej sa zapojila aj Priama akcia. Jednotliví pracovníci sa obrátili aj na pracovný súd v Berlíne, ktorý 5. septembra v jednom prípade rozhodol, že člen FAU bol zamestnaný nelegálne a došlo k porušeniu kolektívnej zmluvy. Kampaň pokračuje, a hoci sa vedie aj na poli súdov, ani zďaleka tam nezostáva. Jej cieľom je zrušenie outsourcingu a priame zamestnávanie všetkých pracovníkov bez ohľadu na to, či upratujú, pracujú na recepcii, v kuchyni alebo vykonávajú pracovné úlohy, ktoré súvisia s hlavnou činnosťou HBS.

Čo sa stalo?

Pracovníci HBS sú zamestnávaní cez pracovné agentúry a dostávajú nižšie mzdy, ako priznáva kolektívna zmluva pre toto odvetvie. Zákon však určuje, že majú byť zamestnávaní priamo, nie cez sprostredkovateľské agentúry. Ďalší problém je práca v skorých ranných a neskorých večerných hodinách či počas víkendov bez nároku na odmenu.

Členovia zväzu FAU, ktorí sa na pracovisku zorganizovali, začali otvorene hovoriť o problémoch, a niekoľkí z nich podali v apríli žalobu na pracovný súd v Berlíne. Vzápätí boli prepustení a od augusta ich nahradili ďalší pracovníci cez inú agentúru. Prepustenie však spustilo nové aktivity namierené proti praktikám HBS.

Medzinárodný týždeň akcií a zapojenie Priamej akcie

Na podnet od viacerých pracovníkov HBS spustila lokálna skupina FAU-Berlín kampaň, ktorej vyjadrili podporu aj mnohí ďalší pracovníci HBS (či už sú zamestnaní priamo, cez agentúru, alebo pôsobiaci na stáži). Vedenie celý čas odmietalo stretnutia a vyjednávanie (FAU im poslalo päť písomných žiadostí).
Na zvýšenie tlaku zvolali FAU-Berlín medzinárodný týždeň akcií od 2. do 9. septembra.

Hneď v prvý deň navštívili centrálu HBS v Berlíne, ktorá organizovala diskusné stretnutie s jedným z politikov z parlamentu. Počas neho rozvinuli transparenty, čo sa moderátorka najskôr snažila obrátiť na žart, no napokon pred všetkými konečne prisľúbila FAU stretnutie. Keďže akcia nadácie mala genderový charakter, členovia FAU prišli aj s dúhovým transparentom podporujúcim LGBT komunitu, aby ich nemohli obviniť, že protestujú proti genderovej tematike.

Celkovo uskutočnili lokálne skupiny FAU viac ako 20 podporných akcií rôzneho charakteru v mestách Berlín, Bonn, Erfurt, Drážďany, Frankfurt, Freiburg, Halle, Hannover, Kiel a Kolín.

Návštevu sme uskutočnili aj pobočke v Prahe, kde bol 4. septembra odovzdaný protestný list Priamej akcie. O dva dni neskôr nasledoval fax do centrály v Nemecku, pričom medzitým nás pražská pobočka informovala, že o akcii dali vedieť nemeckej centrále.

Akciu pred pobočkou v Belehrade uskutočnili ASI (MAP Srbsko). Rozdávali letáky a diskutovali s okoloidúcimi.

Viaceré akcie uskutočnili ZSP (MAP Poľsko). Ešte začiatkom júna rozdávali letáky počas konferencie organizovanej HBS vo Varšave. Po nej nasledovalo prehlásenie HBS, že sa snažia celú záležitosť vyriešiť. Avšak vzhľadom na to, že sa stále odmietali stretnúť s FAU a iba zmenili agentúru dočasného zamestnávania, išlo o klamstvo.

Ďalšia akcia ZSP sa konala 7. septembra počas konferencie Sociálna Európa (Europa Społeczna), ktorú spoločne organizovala Strana Zelených, Nadácia a dva odborové zväzy. Prítomní dostali letáky ZSP a vyjadrovali záujem o spor a podporu požiadaviek. Boli tiež nepríjemne prekvapení dvojakou tvárou HBS, ktorá síce deklaruje podporu minimálnej mzdy (čo je 8,50 €), no vlastným zamestnancom vypláca menšiu sumu.

Bruselskú pobočku navštívili 5. septembra členovia holandskej oranizácie Vrije Bond a počas týždňa akcií poslali protestný e-mail aj SP (MAP Portugalsko) a ČSAF.

Víťazstvo v súdnom spore, no boj pokračuje

Pracovný súd v Berlíne 5. septembra rozhodol, že člen FAU, ktorý nadáciu žaloval, bol jej zamestnancom od roku 2011, pričom išlo o nelegálne zamestnávanie cez neregistrovanú pracovnú agentúru. Súd ďalej konštatoval, že došlo k porušeniu podmienok stanovených v kolektívnej zmluve. Člen FAU bol spätne uznaný ako zamestnanec HBS a môže požiadať o preplatenie rozdielu mzdy, keďže cez agentúru dostával nižšiu sumu.

Ďalší traja pracovníci na verdikt súdu ešte iba čakajú, no je veľmi pravdepodobné, že bude rovnaký.

HBS však naďalej odmietajú diskusiu s FAU, celú vec zľahčuje a zastávajú postoj, že zamestnávanie čo najlacnejších externých pracovníkov je v poriadku a v súlade s ich politikou zamestnávania. Spor teda pokračuje.

Dvojaká tvár HBS a Strany zelených – imidž spravodlivého zamestnávateľa verzus vykorisťovanie lacnej pracovnej sily

Nadácia je prepojená s nemeckou politickou stranou Bündnis 90/Die Grünen a podľa jej vlastných slov: „Našimi zdieľanými hodnotami sú ekológia a udržateľnosť, demokracia, ľudské práva, sebaurčenie a spravodlivosť.“ HBS síce navonok kritizujú sociálnu nespravodlivosť a ekonomickú izoláciu, no vlastných zamestnancov stavajú do veľmi neistej situácie a nespĺňajú ani nízke štandardy pracovných agentúr.

Po spustení kampane nadácia otvorene priznala existenciu konfiktu na pracovisku. Neinformovala však, že sa odmietla stretnúť s prepustenými zamestnancami a nereagovala ani na ich žiadosti, ani na listy od FAU. Namiesto dialógu zvolila postup, za ktorý by sa nemusel hanbiť ani zamestnávateľ, ktorý žiadne hodnoty spravodlivosti a demokracie nedeklaruje – zmenila pracovnú agentúru (nabrala nových zamestnancov, ktorí po skončení zmluvy stratia prácu) a tvrdí, že za zlé podmienky na pracovisku je zodpovedná výlučne pôvodná agentúra. Výmena agentúry znamenala, že dovtedajší pracovníci prišli o prácu (keďže nadácia agentúre vypovedala zmluvu). Rozhovory sa vedú len so zamestnaneckou radou a odborovým zväzom Verdi.

Nízke mzdy odôvodňujú HBS tým, že sú financovaní z daní, musia vyberať najlacnejšieho dodávateľa, a teda nie sú schopná spolupracovať s firmou, ktorá by platila minimálnu mzdu. To však vôbec nevysvetľuje, prečo nezamestnávajú pracovníkov priamo, hoci aj na polovičný úväzok. Podľa FAU je to možné, no HBS sa tým nechcú zaoberať.

HBS tvrdia, že sú nezávislí od Strany zelených, hoci existujú vďaka nej a ich hlavnou úlohou je podporovať práve túto politickú stranu. Vedenie navyše vyhlásilo, že anarchosyndikalisti z FAU a ZSP využívajú konflikt na politické účely, aby poškodili volebnú kampaň Strany zelených v Nemecku a podporili inú ľavicovú politickú stranu Die Linke. Samozrejme, je to nezmysel – anarchosyndikalisti otvorene vystupujú proti zastupiteľskej demokracii a nezaujímajú sa, ktorá politická strana vyhrá voľby. Ak Stranu zelených a HBS tak trápi, že konanie HBS môže mať vplyv na výsledky volieb, mali by sa konečne dohodnúť so zamestnancami a zabezpečiť normálne pracovné podmienky.

Záver

Hoci rozsudok súdu dal v tomto prípade za pravdu členovi FAU, viesť spor výlučne súdnou cestou nestačí, čo dobre chápu aj FAU. Súdne rozhodnutie zlepšuje vyhliadky ďalších pracovníkov, ktorí na rozsudok v prípade svojich žalôb ešte čakajú, je očividné, že HBS plánujú aj naďalej outsourcovať svojich zamestnancov (keďže podpísali zmluvu s novou agentúrou). FAU bude pokračovať v priamych akciách za zlepšenie pracovných podmienok pracovníkov HBS aj v budúcnosti. O prípadnom zapojení sa do nich budeme informovať.

Language: 

Section: 

Content type: