Dzień 14 listopada – mobilizacje, strajki generalne, akcje bezpośrednie i międzynarodowa solidarność

Dotykają nas wciąż nowe cięcia budżetowe, których skutkiem jest ciągłe obniżanie poziomu życia pracowników, by osłabić lub całkiem zniszczyć ich zdolność do organizowania się i walki. Zyski są prywatyzowane, a bogaci stają się coraz bogatsi, ale koszty, ryzyko i represje są uspołeczniane!

Biurokratyczny związek zawodowy CGTP wezwał do strajku generalnego w Portugalii, a CCOO i UGT wezwały do strajku generalnego w Hiszpanii w dniu 14 listopada, w proteście przeciwko cięciom socjalnym. W tym samym dniu, Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) wezwała do strajków we Włoszech, Grecji, na Malcie i na Cyprze.

Stanowisko MSP, jego sekcji i przyjaciół, jest takie, że sprzeciwiamy się nie tylko władzy tzw. „troiki” i cięciom budżetowym, ale także społeczeństwu podzielonemu na klasy i ustrojowi opartemu na wyzyskowi pracy najemnej i zniszczeniu środowiska. Jesteśmy zwolennikami samoogranizacji i wyzwolenia pracowników. Nasza walka nie może zatem być prowadzona w ramach instytucji współpracujących z państwem!

Nasza siostrzana organizacja w Hiszpanii, CNT-AIT, napisała w swoim oświadczeniu, że reformistyczne związki CCOO i UGT mocno się wahały zanim wezwały do mobilizacji, w którą zostały wciągnięte niejako wbrew swojej woli: „Z jednej strony mamy do czynienia z wzrastającymi niepokojami społecznymi i protestami ulicznymi, a z drugiej, z coraz silniejszymi działaniami antypracowniczymi rządu pozostającego na usługach elit finansowych. Ten rząd wyraźnie nie ma zamiaru iść na nawet najdrobniejsze ustępstwa wobec instytucjonalnych związków, a tym samym podważa sensowność ich istnienia.

Jak czytamy dalej: „CNT zgodziło się na wezwanie do strajku generalnego w dniu 14 listopada, ale na nasz własny sposób i z własnymi żądaniami. Uznajemy strajk za konieczny, ale niewystarczający. Wzywamy do wyjścia poza sterylny i frustrujący scenariusz, który proponują nam instytucjonalne związki zawodowe, do których społeczeństwo się przyzwyczaiło.”

AIT sekcja Portugalska napisała w biuletynie zewnętrznym MSP o zachęcających demonstracjach, które odbyły się 15 września, które w przeważającej mierz zostały zorganizowane przez internet. Oceniono, że około 500 tys. ludzi demonstrowało w Lizbonie i 100 tys. w Porto. W całej Portugalii, demonstracje odbyły się w około 30 miastach.

Jak donoszą nasi portugalscy przyjaciele, od tamtego czasu demonstracje odbywały się prawie co tydzień. Oczywiście łatwo dostrzec słabości i sprzeczności ruchu, który jest nastawiony wyłącznie na cele polityczne, takie jak wcześniejsze wybory, zagrożenie nacjonalizmem, itp... Jeśli te ruchy ograniczą się do pełnienia roli ruchów nacisku, a nie staną się „rosnącym ruchem społecznym dążącym do samoorganizacji walk w perspektywie radykalnych zmian ekonomicznych i społecznych.”

Sekretariat Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników (MSP) wyraża swoje poparcie dla mobilizacji hiszpańskiego CNT-AIT i AIT-Portugalia i wszystkich dalszych kroków koniecznych, by nasilić akcje bezpośrednie i solidarność.

W takich właśnie czasach staje się jasne, że „wolność” oznacza dla kapitalistów jedynie dyktat ekonomiczny i sprowadzenie większości do roli niewolników. Sekcje oraz przyjaciele MSP wyrażają wsparcie dla naszych siostrzanych organizacji w dniu 14 listopada w ich proteście przeciwko cięciom socjalnym, wyzyskowi i represjom!

Za wyzwoleniem i samoorganizacją pracowników!

Niech żyje MSP i anarchosyndykalizm!

Oslo, 5 listopada 2012
Sekretariat MSP

Language: 

Content type: