O aktuelnim događajima u Ukrajini

Trenutno je u Ukrajini u toku borba za vlast. Mnoge radnice i radnici, čije interese ne brani država i kapital, i čija je materijalna situacija često veoma dramatična, uzimaju učešća u ovim događajima, nadajući se promenama i boljoj budućnosti.

Borbe, protesti i štrajkovi su normalne i pozitivne reakcije protiv nepravednog i represivnog sistema. Solidarni smo sa radnim ljudima, a protiv onih koji ih eksploatišu, vladaju i zavode ih, uzimajući moć i kontrolu nad realnim pitanjima koja utiču na njihove živote. Ipak, teško je zanemariti činjenicu da je sa protestima došlo i do sukoba različitih delova buržoazije, upravnika i onih koji bi želeli da budu upravnici, ne donoseći bilo kakav boljitak narodu, samo menjajući imena vladajućih klika i usmeravajući ono što je pokradeno od naroda u nove džepove.

Oštro osuđujemo represiju i nasilje, bez obzira na to da li ih sprovode državni agenti ili huligani koji brane nečije tuđe interese.

Ovaj sukob ima mnogo elemenata, ali je jasno da ne možemo podržati niti jednu od glavnih strana u sukobu. Jednako smo protiv Janukovičevog represivnog režima, kao i protiv glavnih tendencija ,,opozicije”, koja se proteže od evroentuzijasta, koji naivno veruju u neoliberalne mitove, do nacionalista i fašističkih grupa.

Vlada Evropske unije, predstavljena kao neka vrsta ,,rešenja” od strane nekih Ukrajinaca, može biti jednako represivna kao i Janukovičeva, i, kao što radnici svih zemalja znaju, takvo ustrojstvo ne garantuje bilo kakvo poboljšanje standarda života. Zapravo, mnoštvo elemenata utiče na to da bi moglo da bude upravo suprotno.

Potrebno je stvaranje pokreta koji će napasti, istovremeno, dva glavna izvora bede i represije: državu i kapital. Pozivamo sve radnike i slobodarske organizacije u Ukrajini da ne dozvole da budu iskorišćeni kao pioni ili korisni idioti za neku od dominantnih frakcija, već da sazivaju masovne zborove i iznesu alternativne ciljeve i slogane za svoju borbu!

Živela borba za slobodarsku socijalnu revoluciju!

Sekretarijat MUR-a
Varšava, 26. januar 2014.

Language: 

Content type: