Priama akcia proti gentrifikácii a vysťahovaniu vo Varšave

Akcia formou piketu sa uskutočnila večer 2.6. na podnet členov ZSP a zapojili sa do nej členovia KOL (Výbor na obranu nájomníkov), nájomníčka, ktorá mala byť vysťahovaná 5.6. a zopár ďalších ľudí. Pred reštauráciou vlastnenou ženou, ktorej firma špekuluje s nehnuteľnosťami a necháva vysťahovať ľudí, vyzvali prítomní k bojkotu nielen tohto, ale aj ďalších dvoch podnikov, ktorých je špekulantka spolumajiteľkou. O dva dni neskôr dostali správu od exekútora, že protestujúca nájomníčka nebude vysťahovaná.

Boj proti vysťahovaniu prebieha už niekoľko mesiacov. V apríli bol zastavený prvý pokus o vysťahovanie. Nasledoval ďalší protest a teraz táto akcia. Členovia KOL navštívili spoločne s nájomníčkou aj zástupcu primátora, no neuspeli. Ľudia zo ZSP preto vyzvali k priamym akciám pred reštauráciami (v ktorých to nie je ktovieaké ani s pracovnými podmienkami) a odkazujú: „Budeme v nich pokračovať, kým špekulantka neprestane.“

Language: 

Section: 

Content type: