S’acaba la Vaga a la residència Casa de les Monges

L’empresa retira les sancions a les treballadores de CNT, després de quasi dos mesos de Vaga intermitent indefinida.

El passat dijous dia 29 de novembre la gerència de la residència es va reunir finalment amb el comitè de vaga de CNT.

A aquesta reunió es van acordar els següents punts:

Compromís de l´empresa de no abaixar els sous de les treballadores, al menys de moment.

Es pagarà la paga de nadal, això si, prorratejada fins que la Generalitat aboni els deutes a l´empresa.

Tractar amb les treballadores els temes demandats de seguretat i higiene a la feina i seguir reunint-se periòdicament.

Ens alegrem que l´empresa i treballadores hagin arribat a un acord de forma directa i sense intermediaris.

El sindicat, davant aquesta bona perspectiva, atura les accions a la residència i agraeix les mostres de suport rebudes.

Secció sindical “les monges” CNT.

Language: 

Section: 

Content type: